Sunday, August 7, 2022

7.8.20225140 Charleston R. 18.20- 35343 E
5800 Zender Akenzo 17.50- 35343 D
5810 R. Scotland Int. 18.27- 45444 E
5840 unid 18.35- 45444 mx
6120 R. Casanova 07.40- 35343 E
6210 King SW (tent.) 17.55- 24332 mx

 

No comments: